Распоред школског звона

                                                                                        

                                                                                     РАШАНАЦ-матична школа

ПРЕ ПОДНЕ
I - VIII
ЧАС ВРЕМЕ ОДМОР
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:50
2. 8:50 - 9:35 9:35 - 9:50
3. 9:50 - 10:35 10:35 - 10:50
4. 10:50 - 11:35 11:35 - 11:40
5. 11:40 - 12:25 12:25 - 12:30
6. 12:30 - 13:15 13:15 - 13:20
7. 13:20 - 14:05  

 

                                                                               КАМЕНОВО-подручно одељење

ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
V - VIII I - IV
ЧАС ВРЕМЕ ОДМОР ЧАС ВРЕМЕ ОДМОР
1. 7:45 - 8:30 8:30 - 8:35 1. 13:30 - 14:15 14:15 - 14:20
2. 8:35 - 9:20 9:20 - 9:35 2. 14:20 - 15:05 15:05 - 15:30
3. 9:35 - 10:20 10:20 - 10:25 3. 15:30 - 16:15 16:15 - 16:20
4. 10:25 - 11:10 11:10 - 11:20 4. 16:20 - 17:05 17:05 - 17:10
5. 11:20 - 12:05 12:05 - 12:10 5. 17:10 - 17:55  
6. 12:10 - 12:55 12:55 - 13:00 6.    
7. 13:00 - 13:45   7.