О школи

Основна школа „Професор Брана Пауновић“ је основана 1865.године. Школа је комплетно
реконструисана у другој половини деведесетих година прошлог века. Школа у Рашанцу је централна,
а поседује пет подручних одељења: у Старчеву, Дубочкој, Орљеву, Трновчу и Каменову, с тим што је
школа у Каменову осмогодишња, док су школе у осталим подручним одељењима четворогодишње. 
Школа тренутно има 161 ученика у свим подручним и централном одељењу.