Јавне набавке


Превоз ученика и наставника ОШ ,,Професор Брана Пауновић" у школској 2020/2021. години - одлука о додели уговора
Превоз ученика и наставника ОШ ,,Професор Брана Пауновић" у школској 2020/2021. години - позив
Превоз ученика и наставника ОШ ,,Професор Брана Пауновић" у школској 2020/2021. години - конкурсна документација
Конкурсна документација за јавну набавку ђачке екскурзије и рекреативне наставе у школској 2019/2020. години
Превоз ученика и наставника ОШ ,,Професор Брана Пауновић" у школској 2019/2020. години - имена и допуна
Превоз ученика и наставника ОШ ,,Професор Брана Пауновић" у школској 2019/2020. години - конкурсна документација
Измена јавне набавке за набавку угља и дрва за 2019. годину
Конкурсна документација за набавку угља и дрва за 2019. годину
Конкурсна документација за јавну набавку ђачке екскурзије и рекреативне наставе у школској 2018/2019. години
Превоз ученика и наставника ОШ ,,Професор Брана Пауновић" у школској 2018/2019. години - конкурсна документација
Превоз ученика и наставника ОШ ,,Професор Брана Пауновић" у школској 2018/2019. години - позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку ђачке екскурзије и рекреативне наставе 4
Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку ђачке екскурзије и рекреативне наставе 3
Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку ђачке екскурзије и рекреативне наставе 2
Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку ђачке екскурзије и рекреативне наставе 1